Veiligere financiële transacties online maken (2024)

Praktisch advies over bankieren, betalen, geven, winkelen en online verkopen.

Zes basisregels voor veiligere internettransacties

Of u nu online gaat om uw bankrekening te controleren, een factuur te betalen, geld te geven, te winkelen of iets te verkopen, deze zes regels kunnen u helpen de risico's tot een minimum te beperken.

1. Uw computer verdedigen

Bescherm uw online transacties door alle software (inclusief uw webbrowser) actueel te houden met automatische updates. Installeer legitieme antivirus- en antispywaresoftware. Schakel uw firewall nooit uit. Bescherm uw draadloze router met een wachtwoord en gebruik flashstations voorzichtig.

Meer informatie over het verdedigen van uw computer.

2. sterke wachtwoorden Creatie

Sterke wachtwoorden zijn voor u gemakkelijk te onthouden, maar moeilijk voor anderen om te raden. Het zijn lange zinnen of zinnen die hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen combineren. (Meer informatie over het Creatie en gebruiken van sterke wachtwoorden)

 • Houd wachtwoorden en pincodes geheim. Deel ze niet via e-mail of chatberichten, op sociale sites of via de telefoon.

 • Gebruik unieke wachtwoorden voor bank- en andere belangrijke accounts. Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord. Als iemand het steelt, loopt alle informatie die het beveiligt risico.

Veiligere financiële transacties online maken (1)

3. Het webadres zelf zoeken

Als u op een koppeling in e-mail, tekst of chatberichten of in een pop-upadvertentie klikt, komt u mogelijk terecht op een site die er legitiem uitziet, maar dat niet is. Als u een website wilt bezoeken, typt u het adres of gebruikt u uw eigen bladwijzer of favoriet.

Meer informatie over uzelf beschermen tegen phishing.

4. Zoek naar tekenen dat een website veilig en legitiem is

Voordat u gevoelige gegevens invoert, moet u ervoor zorgen dat het webadres met https ('s' staat voor veilig) en dat er een gesloten hangslot naast staat.

Zorg er ook voor dat u op de juiste site bent, bijvoorbeeld op de website van uw bank, geen nep. Als u voor een site uw gebruikersnaam en wachtwoord moet typen, maar uw browser deze gegevens meestal automatisch invoert, moet u de site en het adres extra zorgvuldig bekijken. Mogelijk voert uw browser uw aanmeldingsgegevens niet automatisch in omdat deze weet dat het niet de juiste site is.

5. Financiële transacties opslaan voor uw thuiscomputer

Betaal nooit facturen, banken, winkelen of andere financiële zaken doen op een openbare computer, een computer die u niet beheert of op een apparaat (zoals een laptop of mobiele telefoon) via een openbaar draadloos netwerk.

De beveiliging van openbare Wi-Fi netwerken kan onbetrouwbaar zijn.

6. Gebruik gezond verstand

Om uzelf tegen fraude te beschermen, watch uit voor deals die te mooi klinken om waar te zijn, waarschuwingen van uw "bank" dat uw rekening wordt gesloten tenzij u onmiddellijk actie onderneemt, telefoongesprekken van een 'familielid' die dringend geld nodig heeft of een weigering om persoonlijk te vergaderen voor een lokale transactie.

Meer informatie over protecting uzelf van online scams en aanvallen

Veiligheidstips voor specifieke online transacties

Bankzaken en rekeningen betalen

Bewaak uw accountactiviteit om potentiële fraude te detecteren door kredietrapporten aan te vragen. Elk jaar hebt u recht op één gratis rapport van elk van de grote Amerikaanse kredietbureaus: Experian, Equifax en TransUnion. U kunt deze het hele jaar door afstand maken.

De eenvoudigste manier om tegoedrapporten te krijgen is door AnnualCreditReport.com te bezoeken of gratis te bellen: (877) 322-8228.

Winkelen bij online winkels en veilingsites, of donaties doen

 • Koop bij gerenommeerde winkels en verkopers; geef aan legitieme goede doelen. Als je ze niet kent op reputatie, zoek dan uit wat anderen zeggen. Evalueer bedrijven op sites zoals Epinions.com en BizRate.com, en liefdadigheidsinstellingen op charitynavigator.org.

  Bekijk feedback van kopers over een veilingverkoper, een belangrijke indicator van betrouwbaarheid.

 • Lees het privacybeleid van de site om te zien of ze uw gegevens doorverkopen. Controleer de voorwaarden van de verkoop, zoals verzendkosten en administratiekosten, garanties, leveringsdatums en restitutie- en retourbeleid (gebruik alleen sites die volledige restituties geven.)

 • Geef alleen voldoende informatie om de aankoop te doen. Wees op uw hoede als een handelaar om bankrekeninggegevens, burgerservicenummers of andere dergelijke gegevens vraagt. Kies een veiligere manier om te betalen. Gebruik een creditcard of betaalkaart die bescherming biedt voor kaarthouders, of een betalingsservice zoals PayPal, die uw creditcardnummer afschermt van verkopers. Gebruik nooit betaal- of pinpassen, cheques (zelfs kassiercheques), geldorders of directe overboekingsservices (zoals Western Union of MoneyGram).

 • Wees voorzichtig met het opslaan van uw wachtwoord, adres en creditcardgegevens op sites (ook voor winkelen met één klik). Uw gegevens zijn alleen zo veilig als de methoden die worden gebruikt om deze te beveiligen.

 • Een kopie van uw bestelling afdrukken of opslaan, inclusief het bevestigingsnummer of e-mailbericht, als ontvangstbewijs. Controleer zelf de betaling in plaats van koppelingen van de verkoper te volgen.

Lokaal kopen en verkopen - online

Online geclassificeerde sites zoals Craigslist, Kijiji en Gumtree helpen u bij het lokaal verkopen en kopen van dingen.

 • Beperk persoonlijke gegevens in uw advertentie. Foto's mogen geen andere bezittingen, huisdetails of personen weergeven. Geef alleen een algemene locatie op in de advertentie, niet een specifiek adres.

 • Alleen omgaan met iemand die je persoonlijk kunt ontmoeten. Buiten-of-area aanbiedingen zijn bijna altijd oplichtingspraktijken.

 • Controleer of toon een item veilig.

  • Als een item draagbaar is, kunt u vergaderen op een drukke openbare plaats, niet bij u thuis of bij hen.

  • Als je naar een huis moet gaan of iemand naar jouw huis moet laten komen (bijvoorbeeld voor een groot item), zorg er dan voor dat er altijd iemand bij je is. Beperk ook de toegang tot uw huis: valse interesse in items om een huis te verkennen voor een overval.

 • Kies contant geld voor persoonlijke transacties. Controles geven persoonlijke gegevens weg, waardoor u risico loopt.

  • Gebruik geen directe overboekingsservices en accepteer geen overschrijvingen of cheques van de kassier (wat nep kan zijn). Oplichters geven de voorkeur aan deze.

  • Als u een artikel met een hoge waarde koopt of verkoopt, kunt u met de koper of verkoper naar de bank gaan.

  • Als u een escrowservice overweegt, controleert u de geclassificeerde site op de aanbeveling, omdat sommige kunnen worden ingesteld om fraude te plegen.

  • Doe of accepteer geen gedeeltelijke betaling met de belofte dat u uw artikel of het resterende bedrag later ontvangt.

  • Wees achterdochtig bij aanbiedingen om meer te betalen dan de vraagprijs of verzoeken om persoonlijke financiële gegevens om geld naar uw rekening over te maken. Beide zijn waarschijnlijk oplichtingspraktijken.

Wat te doen als er problemen zijn

Probleem met online winkelen?Vraag eerst de verkoper om dingen goed te maken. Als dat niet werkt, neemt u contact op met de webservice voor hulp.

Meld oplichting, fraude, identiteitsdiefstal of ander misbruik: aan de webservice, de lokale politie en de bank, creditcardmaatschappij of andere financiële instelling.

 • Voor identiteitsdiefstal naar de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) op ftc.gov/idtheft, of gratis bellen: (877) 438-4338.

 • Voor oplichting of fraude, naar de FTC op ftccomplaintassistant.gov.

Meer informatie

Help en training voor Microsoft-beveiliging

Veiligere financiële transacties online maken (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6097

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.